شیوع بیماری‌های فصل گرما/ بیماری ویروسی با ۲۴ ساعت ماندگاری - برگزیده ها