شیمیدر روی نوار برد/ مدافع قهرمانی بسکتبال زنان در تعقیب صدرنشین - برگزیده ها