شگرد مدعی قهرمانی برای هت‌تریک جام والیبال زنان - برگزیده ها