شکست یاران عبادی پور از تیم انتهای جدولی لیگ والیبال لهستان - برگزیده ها