شکست واترپلوی ایران مقابل چین در نیمه نهایی آسیا - برگزیده ها