شکست تیم ملی هندبال ساحلی ایران در اولین گام قهرمانی جهان - برگزیده ها