شورای امنیت ۲۰ آوریل پرونده صحرای غربی را بررسی می‌کند - برگزیده ها