شناسایی ۹۴۵ بیمار جدید کرونا در کشور / ۱۳ استان بدون فوتی - برگزیده ها