شناسایی ۲۳۷۵ بیمار جدید کرونایی/ فوتی های روزانه دو رقمی شد - برگزیده ها