شناسایی ۲۳۷۵ بیمار جدید کرونایی / دو رقمی شدن آمار فوتی ها - برگزیده ها