شناسایی ۱۰۹۵ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۲۴ تن دیگر - برگزیده ها