شمشیرباز سابر ایران نهم جهان شد/ پایان کار سابریست‌ها بدون مدال - برگزیده ها