شروع ضعیف نساجی در ادوار حضورش در لیگ برتر - برگزیده ها