شرط راهیابی وزنه‌برداران به پارالمپیک پاریس - برگزیده ها