شرط جدید حضور در تیم ملی والیبال نشسته - برگزیده ها