شرایط سخت فوتبالیست‌های هفت نفره در جام جهانی اسپانیا با تغییر کلاس بندی - برگزیده ها