شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی اعلام شد - برگزیده ها