شاگردان نویدکیا در تلاش برای صعود/ جنگ صدرنشینی فولاد و الاهلی - برگزیده ها