شانس ۵ طلا و ۶ برنز ایران در روز دوم کاراته قهرمانی آسیا - برگزیده ها