شادی پریدر سرمربی تیم ملی شطرنج بانوان ایران شد - برگزیده ها