سیل و آبگرفتگی در ۷۳ شهرستان/فعالیت ۲۲۱ تیم امدادی طی ۱۰ روز گذشته - برگزیده ها