سیل در ونزوئلا زندگی بیش از یک میلیون نفر را مختل کرده است - برگزیده ها