سیلاب، گاز مناطق جنوب شرق کشور را قطع نکرد - برگزیده ها