سیدجلال با تیم ملی از زمین فوتبال وداع می‌کند؟ - برگزیده ها