سیاست‌های طالبان عملاً به معنای ممنوعیت تحصیلات دانشگاهی دختران افغان است - برگزیده ها