سپهوند: فدراسیون بوکس را محل انتقام جویی کرده‌اند/ وزارت ورود کند - برگزیده ها