سپاهان گزینه اول قهرمانی است / رزومه سرمربی تیم ملی قوی است - برگزیده ها