سومین جنگ استقلال و نساجی، این بار در جام حذفی - برگزیده ها