سهراب بختیاری‌زاده از گزینه‌های اصلی هدایت استقلال ملاثانی - برگزیده ها