سنگربان جدید هندبال فولاد هرمزگان از ازبکستان آمد - برگزیده ها