سنتکام: نیروهای عراق در سال آتی میلادی قادر به دفع هرگونه تهدید داعش هستند - برگزیده ها