سم مندس در افتتاحیه کمرایمیج/ قدردان فیلمبرداران فیلم‌هایم هستم - برگزیده ها