سلاجقه: برای پیگیری حق‌آبه هیرمند به افغانستان می‌روم - برگزیده ها