سقوط یک پله‌ای شطرنج ایران در رده‌بندی فدراسیون جهانی - برگزیده ها