سقوط عجیب نیما عالمیان در اولین رنکینگ جهانی سال ۲۰۲۳ - برگزیده ها