سفیر ایران در روسیه: بخش زیادی از اقتصاد ایران و روسیه می‌تواند به یکدیگر پیوند بخورد - برگزیده ها