سفر رئیسی به سمرقند؛محور گفت‌وگوی امیرعبداللهیان با وزیر خارجه ازبکستان - برگزیده ها