سفر بایدن به عربستان ارتباط مستقیمی با رویه مذاکره ندارد/ دلیلی ندارد معطل آمریکا بمانیم - برگزیده ها