سفارت روسیه در کابل: کرزای و عبدالله جزو مدعوین نشست مسکو نیستند - برگزیده ها