سطح کیفی لیگ برتر بالا بود / تنیسورهای نفت در اروپا بازی می‌کنند  - برگزیده ها