سطح توانمندی یگان پهپادی ناجا باید ارتقا یابد/ پایش پهپادی جاده ها و مرزها - برگزیده ها