سرمربی حفاری: اگر دهدار آماده نبود وزنه سنگین نمی‌گرفتم/ تعیین پاداش خلاف نیست - برگزیده ها