سرلشکر باقری: حماسه شهدای غواص در تاریخ ایران اسلامی زنده خواهد ماند - برگزیده ها