سخت گیری‌های کرونایی در پارالمپیک ۲۰۲۰  - برگزیده ها