سحرهای امسال در تلویزیون نیستم/آزادی عمل دارم، مسئله‌ام مالی است! - برگزیده ها