سجاد استکی به بازی‌های کشورهای اسلامی نرسید - برگزیده ها