سجادی: نتایج تکواندو خوب نبود/ حمل و نقل بزرگترین مشکل ماست - برگزیده ها