ستاره کوبایی والیبال لهستان به مسابقات جهانی می رسد؟/ لئون: یاد گرفتم با درد بازی کنم - برگزیده ها