سانحه برای یک فروند هواپیمای فوق سبک در نوشهر/سرنشینان سالم هستند - برگزیده ها