سال ۲۰۲۳ با کشته شدن بیش از ۱۳۰ نفر در تیراندازی‌های آمریکا شروع شد - برگزیده ها